NOWEFIO

 Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia

zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko -pomorskiego i działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.
Projekt ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora, szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora i Rad Seniorów.
Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorski. Co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań NGO, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.
Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.

Tytuł projektu: „Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora”

 
Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie
2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych
3. Poczęstunek
Kontakt do Organizatora:
tel. 501 588 211;
mail: katarzyna_palasz@wp.pl; kjpalasz@gmail.com
TYUŁ PROJEKTU: Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora
 
REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
OKRES REALIZACJI: od 15.08.2023 do 30.12.2024 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Edycja 2023
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.