NOWEFIO

 
Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko -pomorskiego i działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.
Projekt ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora , szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora.
Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorskie co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań NGO, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.
Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.
Proces rekrutacyjny jest 2 etapowy:
– zgłoszenie ( Karta Zgłoszenia)
 
Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie
2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych
3. Poczęstunek
Kontakt do Organizatora:
tel. 501 588 211;
mail: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com
REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW:
bądźmy razem – łączmy pokolenia
OKRES REALIZACJI: od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.