Aktywni+


Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia zaprasza do udziału w projekcie „SIŁA WSPÓŁPRACY – Senioralna Sieć Trenerów i Animatorów Społecznych NGO na Kujawach”


Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, Torunia i powiatu toruńskiego, w wieku 60+, które działają w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, ale mieszkasz w innym mieście na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, nic straconego, skontaktuj się z nami telefonicznie: 501 588 211.


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt obejmuje:

  • warsztaty trenerskie ,

  • zajęcia informatyczne dla trenerów senioralnych,

  • coaching,

  • kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych. Zapraszamy!

Rekrutacja telefoniczna: 501 588 211,

mailowa: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com ; katarzyna_palasz@wp.pl

lub przez formularz kontaktowy w zakładce „KONTAKT”.

OKRES REALIZACJI: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.


Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

NOWEFIO

 Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia

zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko -pomorskiego i działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.
Projekt ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora, szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora i Rad Seniorów.
Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorski. Co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań NGO, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.
Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.

Tytuł projektu: „Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora”

 
Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie
2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych
3. Poczęstunek
Kontakt do Organizatora:
tel. 501 588 211;
mail: katarzyna_palasz@wp.pl; kjpalasz@gmail.com
TYUŁ PROJEKTU: Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora
 
REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
OKRES REALIZACJI: od 15.08.2023 do 30.12.2024 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Edycja 2023