Aktywni+


Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia zaprasza do udziału w projekcie „SIŁA WSPÓŁPRACY – Senioralna Sieć Trenerów i Animatorów Społecznych NGO na Kujawach”


Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, Torunia i powiatu toruńskiego, w wieku 60+, które działają w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, ale mieszkasz w innym mieście na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, nic straconego, skontaktuj się z nami telefonicznie: 501 588 211.


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt obejmuje:

  • warsztaty trenerskie ,

  • zajęcia informatyczne dla trenerów senioralnych,

  • coaching,

  • kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych. Zapraszamy!

Rekrutacja telefoniczna: 501 588 211,

mailowa: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com ; katarzyna_palasz@wp.pl

lub przez formularz kontaktowy w zakładce „KONTAKT”.

OKRES REALIZACJI: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.


Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.