Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, i działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.

Projekt ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora , szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora.

Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich, i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorskie co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań NGO, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.

Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób.

Proces rekrutacyjny jest 2 etapowy:

– zgłoszenie ( Karta Zgłoszenia) 

– rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami ( Standaryzowana Lista Pytań).

W przypadku tej samej liczby punktów , będzie decydować kolejność przesłanych zgłoszeń.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt obejmuje realizację dwóch głównych i uzupełniających się działań: SENIORALNA SZKOŁA TRENERA, ANIMATORA i MENTORA oraz

SIŁA WSPÓŁPRACY – PRAKTYCZNY WYMIAR TWORZENIA SIECI NGO SENIORALNYCH

W ramach tych działań będą:

– warsztaty trenerskie,

– zajęcia animacyjne, trenerskie

– część praktyczna,

– zajęcia informatyczne,

– ukierunkowane na zakres przydatny w pracy trenera,

– coaching,

– kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych,

– seminarium edukacyjne.

Tytuł zadania publicznego: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokolenia

Terminy:

● 7 października 2021 r. (czwartek), godz. 16.00 (termin I spotkania rekrutacyjnego)

● 13 października 2021 r. (środa), godz. 16.00 (termin II spotkania rekrutacyjnego)

Miejsce: 

Siedziba Fundacji Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia,

al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław (II piętro, sala 223) Ośrodek  Sportu i Rekreacji

 (wejście przez portiernię)

Zapraszamy!

Rekrutacja mailowa: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com lub osobista

w trakcie spotkania rekrutacyjnego ( – na spotkanie należy przynieść wypełnioną

i podpisaną Kartę Zgłoszenia!).

Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:

1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie

2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych

3. Poczęstunek

Kontakt do Organizatora:

tel. 501 588 211;

mail: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia

TYTUŁ PROJEKTU: Społeczna inicjatywa seniorów z UTW: bądźmy razem – łączmy pokolenia

OKRES REALIZACJI: od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.