Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia zaprasza osoby 50+ oraz 60+ zamieszkałe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, i działające w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne.

Projekt ma na celu rozwój kompetencji trenerskich, liderskich wśród 14 osób działających w 3 sektorze, w różnych organizacjach obywatelskich typu stowarzyszenia, fundacje, ale także KGW, Kluby Seniora , szczególnie te które funkcjonują w ramach działalności organizacji 3 sektora i Rad Seniora.

Wiele osób właśnie w wieku przedemerytalnym, czy krótko po przejściu na emeryturę podejmuje aktywność społeczną w lokalnych organizacjach, świetlicach wiejskich, i jednocześnie ma kompetencje szczególnie w swojej dziedzinie zawodowej, bogate doświadczenie zawodowe, życiowe – chcemy w naszym projekcie wesprzeć i rozwinąć kompetencje trenerskie, mentorskie co w efekcie wpłynie także na rozwój i profesjonalizacje działań NGO, z których wywodzić się będą nasi uczestnicy i uczestniczki projektu.

Tytuł projektu: Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

W ramach tych działań będą:

– warsztaty trenerskie,

– zajęcia animacyjne, trenerskie

– część praktyczna,

– zajęcia informatyczne,

– ukierunkowane na zakres przydatny w pracy trenera,

– coaching,

– kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych,

– seminarium edukacyjne.

Miejsce: 

Siedziba Fundacji Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia,

al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław (II piętro, sala 223) Ośrodek  Sportu i Rekreacji

 (wejście przez portiernię)

Zapraszamy!

Kontakt do organizatora:

katarzyna_palasz@wp.pl, kjpalasz@gmail.com

Tel.: 501588211


REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia

TYTUŁ PROJEKTU: Senioralna Szkoła Partycypacji – rozwój kompetencji społecznych przedstawicieli NGO i Rad Seniora

OKRES REALIZACJI: od 15.08.2023 do 30.12.2024

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Edycja 2023.