SIŁA WSPÓŁPRACY – Senioralna Sieć Trenerów i Animatorów Społecznych NGO na Kujawach
Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia zaprasza osoby zamieszkałe na terenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, Torunia i powiatu toruńskiego, w wieku 60+, które działają w organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, Kołach Gospodyń Wiejskich i Klubach Seniora) lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego, na spotkanie rekrutacyjne Kursu Trenerskiego dla Aktywnych Seniorów 60+. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.


Projekt obejmuje:
– zajęcia informatyczne dla trenerów senioralnych,
– coaching,
– kilkudniowy wyjazd z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Tytuł projektu: 

SIŁA WSPÓŁPRACY – Senioralna Sieć Trenerów i Animatorów Społecznych NGO na Kujawach
Termin: 31 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 16.00 (termin spotkania rekrutacyjnego)

Miejsce:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego,
ul. Najświętszej Marii Panny 19a, 88-100 Inowrocław


Zapraszamy!
Rekrutacja telefoniczna: 501 588 211,mailowa: badzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com ; katarzyna_palasz@wp.pl
lub osobista w trakcie spotkania rekrutacyjnego.
Harmonogram spotkania rekrutacyjnego:
1. Omówienie zakresu działań przewidzianych w projekcie

2. Rekrutacja – wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez zainteresowanych

3. Poczęstunek


Kontakt do Organizatora:
tel. 501 588 211


mail: katarzyna_palasz@wp.plbadzmyrazem.laczmypokolenia@gmail.com

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia
TYTUŁ PROJEKTU: SIŁA WSPÓŁPRACY – Senioralna Sieć Trenerów i Animatorów Społecznych NGO na Kujawach
OKRES REALIZACJI: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021